គួរយល់ដឹង!! ក្រយៅម្រាមដៃរបស់អ្នក បង្ហាញពីលក្ខណៈសម្បត្តិថាអ្នកមនុស្សបែបណា?

*លំនាំក្រយៅដៃទី១
ប្រសិនបើក្រយៅម្រាមដៃរបស់អ្នកស្ថិតនៅក្នុងលំនាំនេះ អ្នកគឺជាមនុស្សមានភាពស្វាហាប់ និងមានទំនុកចិត្ត។ ទំនុកចិត្តរបស់អ្នកនឹងបញ្ចេញឱ្យឃើញនៅក្នុងរាល់សកម្មភាពរបស់អ្នក។ អ្នកជឿជាក់លើខ្លួនឯង ហើយមិនស្វែងរកយោបល់របស់អ្នកដទៃ។
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
គំនិតរបស់អ្នកសមហេតុផល និងជាអ្នករៀបចំផែនការមួយដែលអាចនឹងមានការលំបាកក្នុងការផ្លាស់ប្តូរជាមួយនឹងបរិយាកាស។ អ្នកជាមិត្តស្មោះត្រង់ម្នាក់ដែលមិនដែលបោះបង់ចោលមិត្តភាពដើម្បីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនទេ។

ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកមិនមានបញ្ហាក្នុងការប្រើប្រាស់បណ្តាញរបស់អ្នកដើម្បីស្វែងរកឱកាសទាក់ទាញជាងនេះទេ។ ចាប់តាំងពីអ្នកបានកំណត់ផ្លូវរួចមក មនុស្សអាចគិតថាអ្នកជាអ្នកមានភាពលេចធ្លោរ និងអន់ចិត្តប៉ុន្តែអ្វីទាំងនោះមិនសំខាន់នោះទេ។ អ្នកដឹងពីអ្វីដែលអ្នកចង់បានហើយធ្វើតាមជាមួយអ្វីទាំងអស់ដែលអ្នកមាន។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

*លំនាំក្រយៅដៃទី២
ប្រសិនបើស្នាមក្រយៅម្រាមដៃរបស់អ្នកស្ថិតក្នុងលំនាំនេះ អ្នកទំនងជាមនុស្សស្ងប់ស្ងាត់ និងសន្តិភាព។ អ្នកឃើញភាពល្អរបស់មនុស្សនិងស្ថានភាព។ អ្នកក៏ទំនងជាមនុស្សដែលមានបេះដូងបើកចំហនិងចិត្តទូលាយ។ នៅពេលដែលមនុស្សមានបញ្ហា អ្នកប្រហែលជាអ្នកដំបូងដែលជួយដល់ពួកគេ ហើយអ្នកតែងតែស្តាប់បញ្ហារបស់អ្នកដទៃ។ និយាយត្រង់ ហើយឧស្សាហ៍ព្យាយាមអ្នកមិនចូលចិត្តលេងល្បែង។ អ្នករំពឹងថាអ្នកដទៃក៏និយាយត្រង់ដែរប៉ុន្តែវាកម្រកើតមានណាស់។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អ្នកមានគំនិតច្នៃប្រឌិតហើយមិនចូលចិត្តធ្វើអ្វីដែលធុញទ្រាន់។ ប្រសិនបើអ្នកកំពុងធ្វើអ្វីមួយដែលធុញទ្រាន់វាគឺដោយសារតែអ្នកមានការស្រមើលស្រមៃផ្សេងទៀតដែលអ្នកធ្វើនៅពេលទំនេរ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

*លំនាំក្រយៅដៃទី៣
ប្រសិនបើអ្នកមានស្នាមក្រយៅម្រាមដៃប្រភេទទី ៣ អ្នកគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ដោយផ្ទាល់។ អ្នកមិនចំណាយពេលអត់ប្រយោជន៍ជាមួយនឹងមនុស្សល្ងីល្ងើ និងមិនបើកចំហអំពីវាទេប៉ុន្តែអ្នកមិនគុំគួន។ អ្នកប្រហែលជាក្លាយជាមនុស្សអាថ៌កំបាំងព្រោះអ្នកមិនចូលចិត្តបង្ហាញគំនិតនិងអារម្មណ៍ខាងក្នុងរបស់អ្នកដោយងាយទេ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អ្នកក៏ជាមនុស្សម្នាក់ដែលសង្ស័យអ្នកដែលនៅជុំវិញអ្នកផងដែរ។ អ្នកមានក្តីសុបិន និងមានមហិច្ឆិតាខ្ពស់សម្រាប់ខ្លួនអ្នក និងខិតខំដើម្បីភាពឥតខ្ចោះ។ អ្នកអាចមិនពេញចិត្តចំពោះការងារខ្លះជាញឹកញាប់ដោយសារភាគច្រើនអ្នកមានហេតុផលផ្ទាល់ខ្លួន។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រសិនបើអ្នកមានក្រយៅដៃលំនាំនេះទាំងសងខាងអ្នកប្រហែលជាមនុស្សម្នាក់ដែលពូកែគិត។ អ្នកចូលចិត្តស្វែងរកអ្វីដែលស្មុគស្មាញដើម្បីដោះស្រាយ ហើយក៏អ្នកចូលចិត្តបង្កើតរចនាសម្ព័ន្ធ៕

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *