វិធីកម្ចាត់ក្លិនមាត់មិនល្អក្នុងរយៈពេលដល់ខ្លី!!!

+គ្រឿង​ផ្សំ
-ទឹក​ក្ដៅ​ឧណ្ហ​ៗ​ មួយ​កែវ
-ម្សៅ​ឈើ​អែម ​មួយ​ស្លាប​ព្រា​កាហ្វេ
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
-ទឹក​ឃ្មុំ​មួយ​ស្លាប​ព្រា​បាយ
-ម្សៅ Baking Soda មួយ​ស្លាប​ព្រា
+របៀប​ធ្វើ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

-ច្របាច់​យក​ទឹក​ក្រូច​ឆ្មារ​ដាក់​ចូល​ក្នុង​ចាន​ជាមួយ​ទឹក​ឃ្មុំ​ និង​ម្សៅ​ឈើ​អែម​
-បន្ទាប់​មក​ចាក់​ទឹក​ក្ដៅ​ឧណ្ហ​ៗ​ចូល​ជា​មួយ​ម្សៅ Baking Soda ហើយ​លាយ​ចូល​គ្នា​ឲ្យ​បាន​ល្អ​-ចាក់​ចូល​ទៅ​ក្នុង​ដប​ស្អាត​មួយ​ ហើយ​ក្រឡុក​វា​ម្ដង​ទៀត

-ប្រើ​ទឹក​ដែល​ធ្វើ​រួច​ធ្វើ​ជា​ទឹក​ខ្ពុល​មាត់។
សម្រួលអត្ថបទ៖ អ៊ាង សុផល្លែត
ប្រភពពី លោកពូ អ៊ាង សុផល្លែត

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *