ជីវិត​អ្នក​ភ្នំ​ដ៏​ប្រឈម​នឹង​គ្រោះថ្នាក់​! ជិះ​ម៉ូតូ​ជាមួយ​ផ្លូវ​ដ៏​មហា​ស្រៀវ…(មាន​វីដេអូ​)

នៅ​តំបន់​ភាគ​ខាងកើត​នៃ​ទ្វីបអាស៊ី មនុស្ស​ជាច្រើន បាន​ត្រូវ​ប្រឈមមុខ​នឹង​ស្ថាន​ភាពលំបាក ដែល​ពួកគេ​ត្រូវ​រស់នៅ​តាមរបៀប​ខុសៗ​គ្នា​ទាំងស្រុង​។ ជាក់ស្តែង តាមរយៈ​វីដេអូ​ចងក្រង​ដ៏​អស្ចារ្យ​មួយ​នេះ បានបង្ហាញ​ពី​សកម្មភាព​ស្ត្រីៗ​ជនជាតិ​ចិន​ជិះ​ម៉ូតូ ឆ្លងកាត់​តាមផ្លូវ​ដ៏​ប្រឈម​គ្រោះថ្នាក់​បំផុត ទៅកាន់​ផ្ទះ​របស់​ពួកគេ​នៅលើ​ភ្នំ​ដ៏​ខ្ពស់​។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


​ស្ត្រីៗ​នៅក្នុង​វីដេអូ​នេះ ត្រូវបាន​ដឹងថា ពួកគេ​បានធ្វើ​ដំណើរ​ចេញចូល​ទៅកាន់​ពិភព​ខាងក្រៅ តាម​ទម្លាប់​ធម្មតា​រៀងរាល់ថ្ងៃ ជាមួយ​មធ្យោបាយ​ម៉ូតូ​ដែលមាន​កម្លាំង​ខ្លាំង (​ប្រើ​អង់​ប្រ៊ី​យ៉ា​) ទើប​អាចទៅរួច ជាមួយ​ផ្លូវ​ចំណោត​ដ៏​ប្រឈម​នឹង​គ្រោះថ្នាក់​នេះ​។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


​ទោះយ៉ាងណា ពួកគេ​ក៏​តែង​ជួប​បញ្ហា​គ្រោះថ្នាក់ ត្រូវ​ដួល​បះជើង​ម្តងម្កាល​ផងដែរ ព្រោះតែ​បាត់បង់​ជំហរ​។ តែ​ទោះយ៉ាងណា គេ​ពិតជា​មានការ​ព្រួយបារម្ភ​ពី​សុវត្ថិភាព​របស់​ពួកគេ​យ៉ាងខ្លាំងបំផុត ព្រោះថា ប្រសិនបើ​ពួកគេ​ធ្វេសប្រហែស​តែ​បន្តិច ឬ ក៏​ម៉ូតូ​ដាច់​ហ្វ្រាំង​ដោយ​ប្រការ​ណាមួយ​នោះៗ ពួកគេ​អាច​នឹងត្រូវ​ធ្លាក់​ចុះក្រោម​តែម្តង​៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


សូមទស្សនាវីដេអូដូចខាងក្រោម៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


ដោយ​៖ លឹម ហុង​

Leave a Reply

Your email address will not be published.