ម្អមនិងទឹកដូងជាឪសថដ៏ពូកែស័ក្កសិទ្ធិ !ជំងឺខ្សោយបេះដូងនិងលើសឈាម

បងប្អូនដែលមានជំងឺខ្សោយបេះដូងនិងលើសឈាម
សូមសាកល្បងប្រើវិធីនេះ
ឃើញថាមានប្រសិទ្ធិភាពខ្ពស់ព្រោះមានបងប្អូនខ្មែរយើងមួយចំនួនបានជាសះស្បើយ តាមវិធីនេះ៖

វិធីប្រើ៖
បុកម្អមឲ្យម៉ត់លាយទឹកដូង
ច្រោះឲ្យស្អាត

ញ៉ាំ១ថ្ងៃ១កែវ ពេលព្រឹក ហ្នឹងបានជា
សូមជួយចែករំលែកគ្នាផង
តមត្រប់និងទំពាំង ហាមក្លាសេទុក

ធ្វើភ្លាមញាំភ្លាម តែ១កែវទេ
ឬម៉ាអស់ទឹកដូង១
ប្រើម្អម៩ដើមយកម្អមធំៗវែងៗ បើខ្លីតូច អាចយក១៧ដើម។

Leave a Reply

Your email address will not be published.