ធ្វើបែបនេះកើតទៀត!!! ឱប និងថើបកូនស្រីក្រមុំសឹងតែគ្រប់ពេល មិនខ្លាចអ្នកជិតខាងពេបជ្រាយ

ប្រទេសថៃ៖ តើបងប្អូននៅចាំឪពុកម្នាក់នេះដែរ ឬទេ?
ឲ្យតែកូនគាត់ចេញពីសាលាមកដល់ផ្ទះពេលណាគាត់ដឹងតែចាប់ថើបតែម្តង

ហើយពេលនេះក៏មានសកម្មភាពក្នុងផ្ទះដែរ
រឿងរ៉ាវនេះបានធ្វើឲ្យមានអ្នកខ្លះដែលខ្វះភាពកក់ក្តៅដូចនេះក៏បានបញ្ចេញយោបល់ថា

បើឪពុកខ្ញុំវិញមិនបាច់ធ្វើដល់ថ្នាក់នេះក៏ខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែរ
ឲ្យតែប្រើភាសាកុំសំឡុតខ្ញុំទៅបានហើយ។

រីឯអ្នកខ្លះវិញក៏និយាយថា
បើឪពុកខ្ញុំវិញសូម្បីតែស្តីរកខ្ញុំក៏មិនចង់និយាយផង
ធ្វើដូចជាសត្រូវនឹងគ្នាអញ្ចឹង។

ចំណែកឯអ្នកមួយចំនួនទៀតក៏និយាយថា ខ្ញុំសុំត្រឹមតែពាក់កណ្តាលនៃទង្វើរដ៏ល្អនេះក៏ខ្ញុំអស់ចិត្តដែរ
ដែលខ្ញុំពេលខ្លះមកផ្ទះវិញមិនដែលឃើញមុខឪពុកយ៉ាងម៉េចផង

ពេលខ្ញុំចេញពីផ្ទះគាត់មកផ្ទះ ពេលខ្ញុំមកផ្ទះគាត់ចេញពីផ្ទះ
ខ្ញុំគិតថាបើជីវិតដូចខ្ញុំរាល់ថ្ងៃបើមិនមានល្អជាង
ព្រោះដូចជាគ្មានភាពស្និតស្នាលក្នុងគ្រួសារអីបន្តិចសោះ មានតែលុយ តែគ្មានសុភមង្គល៕

Leave a Reply

Your email address will not be published.