ហួសចិត្ត​! ចោរ​ផ្សងសំណាង លួចអីមិនលួចៗ លួច​គាស់ «​ក្រវិល​» កំប៉ុង​ស្រា​បៀរ​ ហើយមិនចេះតិចកេស…

នេះ​ជា​រឿង​ដ៏មហា​ភ្ញាក់ផ្អើល​ និងហួសចិត្ត​បំផុត​មួយ ដែល​លោក​ចោរ​១​ក្រុម បាន​ផ្លោះ​របង​ចូល​ផ្ទះ​អ្នកលក់​ចាប់​ហ៊ួ​យ​មួយ
ប៉ុន្តែ ពុំបានលួចយក​របស់របរ​អ៊ីវ៉ាន់​អ្វី​ធំដុំ​​នោះទេ ដោយ​​បំណងធំ​បំផុត​​តែមួយគត់របស់ពួក​វា គឺលួច​គាស់ «​ក្រ​វឹង​» កំប៉ុង​ស្រា​បៀរ​
ដើម្បីអ៊ុតមើល​រង្វាន់ធំប៉ុណ្ណោះឯង ។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


​យោងតាម​គណនី​ហ្វេ​ស​ប៊ុ​ក​ឈ្មោះ ឈ្មោះថា Raksmey Lanh បាន​បង្ហោះ​រឿងរ៉ាវ​ដ៏​គួរ​ឲ្យ​ហួសចិត្ត​ថា​៖
«​មហាចោរ​ផ្សងសំណាង​បាន​ផ្លោះ​របង​ផ្ទះ​បង​លក់​ចាប់​ហ៊ួ​យ មួយកន្លែង​ស្ថិត​ផ្សារ​ក្រោម​ទុល​មុខ​និង សណ្ឋាគារ​ឥន្ទ្រ​បុ​រះ សង្កាត់​ស្វាយដង្គំ បាន​ចូលទៅ​គាស់​ស្រា​បៀរ អស់​ចំនួន​15 កេះ យកតែ​ក្រវិល

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


ជា​ចុងក្រោយ​សូមអោយ អជ្ញាធរ មាន​សមត្ថកិច្ច​ជួយ​អន្តរាគមន៍​លើ​ករណីនេះ​ផង , ក៍​សូម​អរគុណ​ដល់​លោក​ចោ អោយ គិតពី​អារម្មណ៍​ម្ចាស់ទ្រព្យ​គេ​ផង សូមជួយ​ផ្សព្វផ្សាយ​ទាំងអស់គ្នា​កុំ​អោយមាន ដូច​ករណី​ខាងលើ​ហ្នឹង បំណងល្អ​ពី​ខ្ញុំ DVN អរគុណ​» ៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


ដោយ​៖ ឧ​ត្ត​ម​

Leave a Reply

Your email address will not be published.