ដំណឹងល្អ ! លោក ពូទីន ប្រកាសពីភាពជោគជ័យក្នុងការផលិតវ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩​ សម្រាប់ដាក់ឲ្យពិភពលោកប្រើប្រាស់

វ៉ាក់សាំងការពាររោគឆ្លងដំបូងគេនៅលើពិភពលោកនឹងត្រូវបានចុះឈ្មោះនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីក្នុងរយៈពេលពីរបីថ្ងៃ។អ្នកវិទ្យាសាស្ត្ររុស្ស៊ីបានអនុវត្តដំណាក់កាលចាំបាច់នៃការធ្វើតេស្តនិងបានបង្ហាញពីសុវត្ថិភាពនិងប្រសិទ្ធភាពនៃថ្នាំ។

ថ្នាំពទ្យរបស់យើងបានធ្វើការបានល្អជាមួយនឹងការរីករាលដាលហើយឥឡូវនេះផ្តល់នូវក្តីសង្ឃឹមមិនត្រឹមតែប្រទេសរបស់យើងប៉ុណ្ណោះទេ
ប៉ុន្តែថែមទាំងដល់ពិភពលោកផងដែរ។ នៅពេលដែលផ្កាយរណបសូវៀតបានត្រួសត្រាយផ្លូវសម្រាប់អវកាសសម្រាប់មនុស្សជាតិឥឡូវនេះវ៉ាក់សាំងរុស្ស៊ីនឹងត្រួសត្រាយផ្លូវទៅអនាគតដោយគ្មានគម្របការពារនិងភាពឯកោសង្គម។

The world’s first coronavirus vaccine will be registered in Russia in a few days.
Russian scientists conducted the necessary stages of testing and proved the safety and efficiency of the drug.

Our medicine has done a decent job with the epidemic and now gives hope not only to our country, but also to the world. Once the Soviet satellite paved the way to space for humanity, now the Russian vaccine will pave the way to the future without COVID-19, masks and social isolation.

Leave a Reply

Your email address will not be published.