ក្តីសុខណាស់! នេះជាក្តីស្រមៃរបស់មនុស្សប្រុសគ្រប់រូបចង់បាននោះ ប្រពន្ធពីរនាក់ មិនចេះឈ្លោះគ្នា!!!

ប្រហែលជាទាំងនេះគឺជាក្តីស្រមៃបុរសគ្រប់រូបចង់បានហើយមើលទៅ
ដែលមានប្រពន្ធ២ចេះជួយទុកធុរះការងារផ្ទះដែលនៅមិនចេះឈ្លោះគ្នា ស្រលាញ់ប្តី។

បានប្រពន្ធពីរដូចមានគ្រប់ពេជ្រយក្នុងដៃអញ្ចឹង
មិនបាច់ទៅលួចមានស្រីផ្សេងៗ។

ជាក់ស្តែងហេតុការនេះបានកើតឡើងពិតមែន
គឺមានបុរសជនជាតិថៃម្នាក់បានរៀបការជាមួយនារី២នាក់​

ហើយបាននៅចុះសំរុងគ្នាយា៉ងល្អទៀតផង
បុរសម្នាក់ពិតជាមានសំណាងពិតមែន។

ទាំងនេះគឹជារូបថតសម្មកភាពខ្លះៗ
ដែលត្រូបានគេចែគចាយយា៉ងច្រើន នៅប្រព័ន្ធអុីធឺនិត

ប្រភព:Facebook

Leave a Reply

Your email address will not be published.