ពូកែអស្ចារ្យមែន! ស្នាដៃកូនខ្មែរគូរបានយ៉ាងល្អឯក

ស្នាដៃកូនខ្មែរផ្នែកគូរគំនូរដែលបានគូររូបបានយ៉ាងល្អរួចបង្ហោះក្នុងបណ្តាញទំនាក់ទំនងសង្គមកំពុងទទួលបានការចាប់អារម្មណ៏យ៉ាងខ្លំាងពីសំណាក់មហាជនដែលនិយមប្រើប្រាស់ប្រពន្ធ័មួយនេះ។

អ្នកគ្រប់គ្នាបានកោតសរសើរពីទឹកដៃរបស់ជាងគំនូរឯក ពិតជាមានទេពកោសល្យក្នុងការគូរបានល្អព្រមទំាងបង្កប់អត្តន័យទៀតផង។

ក្នុងនោះផងដែលហ្វេសប៊ុកបានសរសេរបង្ហោះថា៖អស្ចារ្យមែន ! ស្នាដៃកូនខ្មែរគូរបានយ៉ាងល្អ ស៊ែរមួយផង ជាការគាំទ្រគំនូរខ្មែរ។
ដូចនេះបងប្អូនមេត្តាជួយគំាទ្រស្នាដៃកូនខ្មែររបស់យើងផង ដើម្បីអោយគាត់មានកម្លាំងចិត្តបន្តដំណើរនៅលើវីថីមួយនេះទៅទៀត។

Leave a Reply

Your email address will not be published.