ឱសថធម្មជាតិជំនួយបេះដូង ពកដើមក!

ព្យាបាល៖ ជំនួយបេះដូង ពកដើមក
រុក្ខជាតិ៖ ពពេល។
ពពេល ជាប្រភេទដើមឈើ ដុះតាមព្រៃស្រោង ព្រៃល្បោះ។

វិធីធ្វើ និងប្រើប្រាស់៖
-យកសម្បក ២០-៣០ ក្រាម មកដាំទឹកផឹក ក្នុងមួយថ្ងៃ។
**សូមពិនិត្យ និងពិគ្រោះជាមួយគ្រូពេទ្យឱ្យបានច្បាស់លាស់

និងអស់លទ្ធភាពជាមុន។ វិធីនេះអាចប្រើសាកល្បងនៅពេលដែលអ្នកមិនមានជម្រើសផ្សេង។
សម្រួលអត្ថបទដោយ៖ អ៊ាង សុផល្លែត
ឯកសារយោង៖ អង្គការពោកាវ និងមជ្ឈមណ្ឌលជាតិស្រាវជ្រាវវេជ្ជសាស្ត្របុរាណ

ប្រភពពី លោកពូ អ៊ាង សុផល្លែត

Leave a Reply

Your email address will not be published.