កើតពពែឆ្កែ មកពីអ្វីឲ្យប្រាកដ?

ចាស់ៗ​តែង​ហាម​មិន​ឲ្យ​មើល​ឆ្កែកំពុង​ពាក់​គ្នា​ទេ ព្រោះ​អាច​នាំ​ឲ្យ​កើត​ពពែ​ឆ្កែ តើ​ពិត​ជា​អ៊ីចឹង​មែន​អត់? តាម​ក្បួន​ពេទ្យ​កើត​ពពែ​ឆ្កែ​បណ្តាល​មក​ពី​មូលហេតុ​អី?

ចម្លើយ​ចំពោះ​សំណួរ​ខាង​លើ គឺ​មិន​ពិត​នោះ​ទេ។ លោក​វេជ្ជបណ្ឌិត ចាន់ ស៊ីណេត ឯកទេស​ជំងឺ​ទូទៅ បកស្រាយ​ថា ការ​លើក​ឡើង​នេះ​គ្រាន់​ជំនឿ​តៗ​គ្នា​ប៉ុណ្ណោះ ចំពោះ​មូលហេតុ​ពិត​ដែល​នាំ​ឲ្យ​កើត​ពពែ​ឆ្កែ ឬ​កើត​បុស​ភ្នែក​ បណ្តាល​មក​ពី​ការ​រលាក​​ក្រពេញ មីបូមាន ដោយសារ​​បាក់​តេរី ឬវីរុស។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


“នៅ​ជុំវិញ​ភ្នែក​មាន​ក្រពេញ​ តែ​កាល​ណា​មាន​ការ​បង្ក​រោគ​នៅ​ក្រពេញ​នោះ​​នាំ​​ឲ្យ​​ហើម ក្រហម រមាស់​ និងហូរទឹកភ្នែក កើត​ទៅ​ជា​បុស ក​ខ្ទុះ​នៅ​ត្របក​ភ្នែក ដែល​យើង​ចំណាំ​ថា កើត​ពពែ​ឆ្កែ​នោះ”។ លោក​វេជ្ជបណ្ឌិត រៀប​រាប់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កើត​ពពែ មាន​២​កម្រិត ទី១​គឺ​កម្រិត​ស្រាល ដែល​គ្រាន់​ឡើង​ក្រហម​ប៉ោង​នៅ​លើ​ភ្នែក និង​ទី២​គឺ​ការ​កើត​ពពែ​ឆ្កែ​ដោយ​មាន​ខ្ទុះ។ ចំពោះ​ករណី​កើត​ពពែ​ឆ្កែ​ដោយ​គ្រាន់​តែ​ឡើង​ប៉ោង​នោះ វា​នឹង​បាត់​ទៅ​វិញ​ឯក​ឯង មិន​ចាំ​បាច់​ព្យាបាល​នោះ​ទេ គ្រាន់​យើង​ស្អំ​ទឹក​ក្តៅ​ឧណ្ហៗ ដើម្បី​ឲ្យ​​រលាយ និង​បាត់ប៉ោង​ទៅ​វិញ។ ចំពោះ​ការ​កើត​ពពែ​ដោយ​មាន​ខ្ទុះ​តម្រូវ​ឲ្យ​ប្រើ​ថ្នាំ ឬ​ទៅ​ជួប​គ្រូពេទ្យ​ដើម្បី​ជោះ​យក​ខ្ទុះ​ចេញ តែ​ករណី​ខ្លះ​ខ្ទុះ​នោះ​បែក​ដោយ​ខ្លួន​ឯង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply

Your email address will not be published.