ឃើញគាត់ដើរទិញសំបកកង់ឡានក្នុងក្នុងតម្លៃខ្ពស់ គ្រប់គ្នាថាគាត់ឆ្កួត តែក្រោយមទើបដឹងការពិត ភ្ញាក់ផ្អើល!

បរទេស៖ បុរសជនជាតិស្បែកខ្មៅម្នាក់បានដើរទិញសំបកកង់ឡាងក្នុងតម្លៃថ្លៃ ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ គាត់ចេះតែដើរប្រមូលទិញសំបកកង់ឡានជាច្រើន ទៅទុកគរពេញផ្ទះរបស់គាត់។ដោយាសារតែការដើរប្រមូល​ទិញបានធ្វើអោយអ្នកជិតខាងរបស់គាត់មានការងឿងឆ្ងល់យ៉ាងខ្លំាង។

បន្ទាប់ពីការប្រមូលទីញរួច គាត់បានជួលកូនជាងពីរបីនាក់ មកធ្វើការអោយគាត់។ ចុងក្រោយគាត់បានកែច្នៃសំបកកង់ឡានទំាងអស់នោះទៅជាស្បែកជើងសំរាប់លក់អោយអ្នកស្រុក ហើយលក់បាន១គូរ ១ដុលារ។

ចុងក្រោយអ្នកភូមិបានស្ញើចសរសើរគាត់ថា ជាមនុស្សម្នាក់មានគំនិតក្នុងការច្នៃប្រឌិត ដែលបានកែរច្នៃវត្តុ ឥតប្រយោជន៏ទៅជាមានប្រយោជន៏។

Leave a Reply

Your email address will not be published.