សំណាងហើយ បានជួយសង្គោះទាន់ពេល កុំអីមិនរស់ទេ!

ត្រីអណ្តែងថ្ម (Rock Catfish) មួយក្បាលយ៉ាងធំបានព្យាយាមស៊ីលេបអណ្តើកភ្នំទាំងមូល ដែលមិនប្រមាណមាត់ ធ្វើឲ្យអណ្តើកនោះជាប់ត្រឹមមួយកំណាត់ កាយជើងខ្វៃៗចូលក្នុងមិនរួច ចេញក្រៅមិនកើត ធ្វើឲ្យសត្វទាំងពីរ ប៊ិះងាប់។ សំណាងល្អមានអ្នកស្ទូចត្រីនៅម្តុំនោះ បានធ្វើការសង្គ្រោះទាញអណ្តើកចេញពីកន្លើតត្រីមកវិញ៕ ក្ខិណី

Leave a Reply

Your email address will not be published.