ធ្លាប់ស្គាល់ទេ បងប្អូន ខ្យង​ផ្ញើប្រាណ​?…(មានវីដេអូ)

ខ្យង​ផ្ញើប្រាណ​ ពួកវា​ដូរ​សម្បក​ទៅតាម​ការ​ធំធាត់​ជារឿយៗ ពួកវា​ត្រូវ​សម្ងំ​ចាំ​នៅតាម​ឆ្នេរ​រហូតដល់​ពេលណា​មាន​សម្បកខ្យង​ថ្មី​បក់​មកលើ​ច្រាំង បើ​សំបក​នោះ​ធំ​ល្មម​នឹង​អាច​ដូរ​បាន​ពួកវា​នឹងធ្វើ​ការផ្លាស់ប្ដូរ​ជា​ប្រព័ន្ធ ដោយ​អា​ធំជាងគេ​នៅមុខ​ហើយ​រាង​តាម​លំដាប់​ដល់​អាតូច​បំផុត ពេលដែល​ជួរ​ត្រូវបាន​រៀប ហើយ​ការ​ប្តូរត្រូវបាន​ចាប់ផ្ដើម​ភ្លាមៗ ព្រោះ​ខ្លួន​ដ៏​សែន​ទន់​របស់​ពួកវា​គឺ​មិនអាច​ទទួលរង​នឹង​កំដៅថ្ងៃ​បានទេ​៕​

សូមទស្សនាវីដេអូ ដូចខាងក្រោម

Leave a Reply

Your email address will not be published.