កាំរន្ទះ!!! ព្យាបាលក្អកធ្លាក់ឈាម ឡើងឈាម រាំងរដូវ ឃាត់ឈាម របេង

*ផ្នែកប្រើប្រាស់៖
– ផ្កា ស្លឹក មែក ដើម និងឫស។

*ការព្យាបាល៖
– ផ្កា៖ ឃាត់ឈាម ព្យាបាលរបេង ក្អកធ្លាក់ឈាម រាំងរដូវ ឡើងឈាម
ក្នុង១ថ្ងៃ១៥ក្រាម (ស្ងួត) ដាំទឹកផឹក។

– ឫស៖ ព្យាបាលរបេង ក្អកមានស្លេស្ម៍ ក្អកមានឈាម
ដាំផឹក ៥០ក្រាម (ស្ងួត) ក្នុង១ថ្ងៃ។
– មែក និងស្លឹក៖ ព្យាបាលឈឺឆ្អឹង ស្រ្តីក្រោយឆ្លងទន្លេហើយ ដាំទឹកហូប ៥០ក្រាម (ស្ងួត) ក្នុង១ថ្ងៃ។

ឯកសារយោង៖ មជ្ឍមណ្ឌលជាតិស្រាវជ្រាវវេជ្ជសាស្ត្របូរាណ្យ
*** សូមពិនិត្យ និងពិគ្រោះជាមួយគ្រូពេទ្យឱ្យបានច្បាស់លាស់ និងអស់លទ្ធភាពជាមុន។ វិធីនេះគួរប្រើសាកល្បងនៅពេលដែអ្នកមិនមានជម្រើសណាផ្សេង។

ប្រភពពី លោកពូ អ៊ាង សុផល្លែត

Leave a Reply

Your email address will not be published.