វិធីព្យាបាលដុំគីស ឬដុំសាច់ពក!!!

ព្យាបាលជំងឺ: ដុំគីស (មានទឹកខាងក្នុង) ឬដុំសាច់ពក
វិធីទី១៖

-យកប្រេងម្រះព្រៅ លាប ហើយម៉ាស្សាត្រង់គីស ១ថ្ងៃ ម្តង
-លាប និងម៉ាស្សារាល់ថ្ងៃ
-រយៈពេលតែ ៣ ទៅ១សប្តាហ៍អាចបាត់ហើយ។

វិធីទី២៖
កញ្ចប់តែ

វិធីធ្វើ
– ដាក់ថង់តែខ្មៅក្នុងទឹកក្តៅរយៈពេល ៥ ទៅ ៨នាទី
– យកចេញ ហើយច្របាច់ទឹកចេញ

– ដាក់លើដុំគីស ឬកន្លែងសាច់ពក
– ជ្រលក់ក្នុងទឹកក្តៅឧណ្ឌៗម្ដងទៀត ហើយដាក់ស្អំលើដុំគីស ឬដុំសាច់ពក
– ធ្វើរបៀបនេះ ២ ទៅ ៣ ដង រាល់ថ្ងៃ

អត្ថបទដោយ៖ អ៊ាង សុផល្លែត
ប្រភពពី លោកពូ អ៊ាង សុផល្លែត

Leave a Reply

Your email address will not be published.