ញាក់សាច់! អ្នកសុំទានម្នាក់អាចធ្វើអោយមហាសេដ្ឋីមានប្រាក់រយលាន ក្លាយជាអ្នកសំុទានមួយប្រ៉ព្រិចភ្នែក!!!

នេះជារឿងមួយដែលតែងតែកើតឡើងក្នុងសង្គមនាពេលបច្ចុប្បន្ន ភាពខុសគ្នារវាងអ្នកមានអ្នកក្រអ្នកមានព្រោះតែគេមានគំនិតគិតគូរបានលែងឆ្ងាយ ក្នុងការធ្វើដំជួញ របររកស៊ី ប៉ន្តែអ្នក មិនអាចនិយាយបានថាពួកគាត់គ្មានគំនិតទេ គាត់ក្រដោយសារកក្តាច្រើនយ៉ាង ដូចជាចាញ់បោកគេ រកសីុឡុងចុង ត្រូវគេរឹបអូសជាដើម តែពួកគាត់នូវតែមានគំនិតដ៏ដែរ។

ឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញរឿងមួយជារឿងអប់រំដែលប្រឌិតឡើងដើម្បីអប់រំចិត្តមនុស្សកំុអោយមើលងាយអ្នកដ៏ទៃទោះបីឋិតក្នុងកាលះទេសះណាក៏ដោយ។មានមហាសេដ្ឋីម្នាក់មានប្រាក់រយលានដុលារ ដោយសារតែគាត់ជាអ្នកជោគជ័យក្នុងមុខជំនួញរបស់គាត់ ថ្ងៃមួយគាត់បាមជិះឡានទៅបំពេញ​ការងារស្រាប់តែគាត់បានជួបអ្នកសំុទានម្នាក់ ដែលមានសំលៀកបំពាក់ស្មោកគ្រោ

មានក្លិនមិនល្អគាត់បានដេញអ្នកសំុទាននោះចេញ ហើយអ្នកសុំបានបន្លឺឡើងថា បើលោកអាចឆ្លើយសំនួរខ្ញុំបានខ្ញុំនឹងដើរចេញពីទីនេះ ក្រោយមកសេដ្ឋីរូបនោះបានគិតថាមានតែអញទេដែលសួរគេ គេឆ្លើយសំនួរមិនចេញ គ្រាន់តែអ្នកសុំទានសោះរឿងអី អញឆ្លើយមិនចេញ ភ្លាមនោះសេដ្ឋីតាមសួរអ្នកសុំអ្នកទានអស់រយះពេល៧ម៉ោង ប៉ុន្តែគាត់មិនបានសួរទេ ហើយដើរទៅបាត់ ។

លុះស្អែកឡើង មហាសេដ្ឋីបានក្លាយខ្លួនជាអ្នកសុំទាន ដើម្បីចង់ដឹងសំនួរអ្នកសំុទានសួរគាត់ ក្រោយក្លាយជាអ្នកសុំទានគាត់មានអារម្មណ៏ថាគាត់មិនសមមើលងាយមនុស្សដូចគ្នាសោះគ្រាន់តែខុសឋានះគ្នា។ ចាប់តំាងពីពេលនោះមកសេដ្ឋីបានយល់ពីសំនួររបស់អ្នកសុំទាន….ហើយគាត់បាន
កែប្រែលចរិតហើយចេះធ្វើបុណ្យនិងចែករំលែក….ចុះប្រិយមិត្តគិតយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះរឿងមួយនេះ?សូមមេត្តាអធ្យាស្រ័យ នូវរាល់កំហុសឆ្គងកើតឡើងដោយអចេតនា។

Leave a Reply

Your email address will not be published.