ស្តេចជ្រូក ជាប់ក្នុងកំណត់ត្រាពិភពលោក និងលក្ខណះពិសេស!!!

សត្វជ្រូក – ជាឈ្មោះសំដៅទៅលើភាពខ្ចិលច្រអូស ដែលយើងតែងតែប្រើដើម្បី យកមកប្រៀបធៀបចំពោះមនុស្ស ឬសត្វដែលខ្ចិលច្រអូស ប៉ុន្តែតាមពិតទៅ មានរឿងរ៉ាវគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៌ច្រើនទាក់ទងនឹងសត្វកំចឹលមួយប្រភេទនេះ ហើយមនុស្សជាច្រើនកម្រនឹងដឹងណាស់។

ជាសមិទ្ធិផល ពួកវាបានជាប់នៅក្នុងកត់ត្រានៅក្នុងកំណត់ត្រាពិភពលោក Guinness ទៀតផង។ ខាងក្រោមនេះអ្នកនឹងបានឃើញថាពួកវាមានអ្វីខ្លះដែលប្លែកជាងគេ ទើបមានក្នុងកំណត់ត្រាពិភពលោក។

សត្វជ្រូកមួយនេះឈ្មោះថា Big Bill ជាជ្រូករបស់កសិករម្នាក់ឈ្មោះ Elias Buford Butler នៅឯ Tennessee ប្រទេសអាមេរិច។ Big Bil គឺជាពូជកូនកាត់រវាង Ban Lan និង ជ្រូកចិន។

សត្វជ្រូកមួយនេះមានទំងន់ ១.១៥៧តោន ប្រវែង ២.៧៤ម៉ែត្រ និង កំពស់ ១.៥២ម៉ែត្រ ប្រហែលនឹងកំពស់របស់ក្មេងស្រីអាយុ ១២ឆ្នាំ។

ប្រភព៖ sakkarach

Leave a Reply

Your email address will not be published.