ចេះទាយហើយ នៅគេបោកបាន!!! គ្រូទាយចិនសែ ចំណាស់ម្នាក់ ត្រូវបានស្រីក្មេងបោកលុយអស់រាប់មុឺនដុល្លារ

ជាក់ស្ដែង​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដូចជាពេលថ្មីៗនេះ មានការវែកញែកក្នុងបណ្ដាញសង្គម ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​អំពីរឿងរ៉ាវគ្រូទាយចិនសែម្នាក់ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ត្រូវបាននារីរូបស្រស់ម្នាក់ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​បោកលុយអស់ជិត១០មុឺនដុល្លារអាមេរិក។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​នេះហើយដែលគេនិយាយថា អ្នកក្លាហាន​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ គេចមិនផុតពីស្រីស្អាត ឫក្រោយផ្ទះស្រីស្អាត ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​សុទ្ធតែជាផ្នូរអ្នកក្លាហាន​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​។

ដែលរឿងនេះអាចកើតឡើងទៅបាន ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​តាមរយៈការឆ្លើយឆ្លងគ្នាតាមរយៈឆាត chat ដែលត្រូវបានចែកចាយដោយ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ Gan Ling Yang បានបង្ហាញថា នារីវ័យក្មេងនេះបានព្យាយាមទាក់ទង​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ លួងលោមបុរសចំណាស់ដោយប្រើពាក្យសំដី​បែប ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ស្រើបស្រាល ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ដែលធ្វើឱ្យគាត់លង់ចិត្ត លង់ស្នេហ៌ដកចិត្តមិនបាន​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ទីបំផុតពួកគេទាំងពីរក៏បានទាក់ទងគា្នជាផ្លូវការ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​។

យ៉ាងណាក្រោយពីគ្រូចិនសែរូបនេះ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ត្រូវបានគេបោកប្រាស់ មានតែអ្នកសើចចំអក​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដោយសារតែខ្លួនជាគ្រូ ណាមួយចាស់ហើយ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ នៅប្រឹងរឿងអ៊ីចឹងៗទៀត​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ អាដែងរកតែពុទ្ធោសោះហ្នឹង​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​៕

ប្រភពពី pressnews

Leave a Reply

Your email address will not be published.