វិធីព្យាបាលជំងឺក្រួសក្នុងថង់ប្រមាត់!!!

ជំងឺ: ក្រួសក្នុងថង់ប្រមាត់
រុក្ខជាតិ: ស្លឹកចេកណាំវ៉ាចាស់

វិធីធ្វើ:
– យកស្លឹកចេកណាំវ៉ាចាស់ ស្រស់ ឬហាល ឱ្យស្ងួត
– ដាំទឹក ៣០នាទី
– ផឹកដូចទឹកតែ

លទ្ធផល:
– អាចទទួលលទ្ធផលល្អ

កំណត់ចំណាំ:
– ខ្ញុំបាទសូមចែកជូនវិធិព្យាបាលនេះ សម្រាប់ជាព័ត៌មាន និងជាចំណេះដឹង

**សូមពិនិត្យ និងពិគ្រោះយោបល់ជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិត ឬគ្រូពេទ្រជំនាញឱ្យបានច្បាស់លាស់ និងអស់លទ្ធភាពជាមុន។
វិធីនេះអាចប្រើសាកល្បងនៅពេលដែលមិនមានជម្រើសផ្សេង។

ប្រភពពី លោកពូ អ៊ាង សុផល្លែត

Leave a Reply

Your email address will not be published.