ស្លឹកដង្ហិត!!! ព្យាបាលរោគសើស្បែក(ស្រែង ត្រអក​ ឃ្លុងល្ពៅ) បូសឬពងខ្ទុះ

១/ព្យាបាលរោគសើស្បែក (ស្រែង ត្រអក​ ឃ្លុងល្ពៅ)

យកស្លឹកស្រស់បុកអោយម៉ដ្ឋ ដាក់អំបិល ឬកំបោរស្លាម្លូចូលបន្តិចរួចលាបលើកន្លែងកើត ១ថ្ងៃ២ដងរហូតជាលាបត ៧ថ្ងៃទៀត ។

២/ ព្យាបាលបូសឬពងខ្ទុះ ប្រើស្លឹកស្រស់ទាំងធាង ១ក្តាប់ដាក់ទឹកល្មមលិចស្ងោរអោយនៅ១/៣យកទៅលាងកន្លែងកើត ឬដាំទឹកមុជក៏បាន។

*** សូមពិនិត្យ និងពិគ្រោះជាមួយគ្រូពេទ្យឱ្យបានច្បាស់លាស់ និងអស់លទ្ធភាពជាមុន។
វិធីនេះអាចប្រើសាកល្បងនៅពេលដែអ្នកមិនមានជម្រើសផ្សេង។

ប្រភពពី លោកពូ អ៊ាង សុផល្លែត

Leave a Reply

Your email address will not be published.