សូមចែករំលែកបន្តផង!!! របៀបរក្សាទុកបង្គារឲ្យនៅស្រស់បានយូរ

+សំភារដែលត្រូវមាន
-ដបជ័រ ដែលដាក់ទឹកបរិសុទ្ធ
-ទឹកស្អាត

+វិធីធ្វើ
-ដំបូងយកបង្គារលាងទឹកឲ្យបានស្អាតល្អជាមុនសិន រួចទុកឲ្យស្រក់ទឹកអស់
-បន្ទាប់យកបង្គារញាត់ចូលដបឲ្យណែនល្អហើយគ្របគម្របឲ្យជិត
-ចុងក្រោយយកទៅដាក់ទូរទឹកកកនៅកន្លែងដែលត្រជាក់ខ្លាំង

សម្រួលអត្ថបទ៖ អ៊ាង សុផល្លែត
សូមរក្សាទម្រង់អត្ថបទរបស់ខ្ញុំរាល់ប្រភពដែលយកទៅចែកចាយបន្ត។
ប្រភពពី លោកពូ អ៊ាង សុផល្លែត

Leave a Reply

Your email address will not be published.