របៀបធ្វើ បង្អែមនំដង្កូវ !!!

+គ្រឿងផ្សំ៖ -ម្សៅអង្ករខ្សាយ- ដូងខ្ចីរលាក់ទឹក- ល្ងរ-ដូងទុំ-ស្ករស។

+របៀបធ្វើ៖ កិនម្សៅសំរស់អោយស្ងួត យកម្សៅដាក់នៅក្នុងពុម្ភមានពីរ។ពុម្ពទី១រោយជាសរសៃៗតូចជានំបញ្ចុក ចំនែកពុម្ពទី២រាងដូចដង្កូវឌួង។ ធ្វើទឹកនំដង្កូវដោយដាក់ នំដង្កូវចូល ស្ករស និង អំបិលបន្តិច ក្រោយមកគេដាក់ខ្ទិះដូង។

-ចុងក្រោយនៅពេលយើងញាំយើងដាក់ទឹកនំដង្កូវក្នុងចាន ដាក់សរសៃតូចៗដូចនំញ្ចុកចូល រួចរោយដូងខ្ចីនិង ល្ងរ ចូលរួចជាការស្រេច។

ប្រភពអត្ថបទ៖ លោកពូ អ៊ាង សុផល្លែត
ប្រភពរូបភាព៖ Fb

Leave a Reply

Your email address will not be published.