ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ ចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានផ្អាកជាបណ្តោះអាសន្ន ការជ្រើសរើសក្របខណ្ឌថ្មី សម្រាប់ឆ្នាំ២០២០ នៅគ្រប់ក្រសួងស្ថាប័នដោយសារវិបត្តិកូវីដ១៩

(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ ចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានសម្រេចផ្អាកជាបណ្តោះអាសន្ន ការជ្រើសរើសក្របខណ្ឌថ្មី សម្រាប់ឆ្នាំ២០២០ នៅគ្រប់ក្រសួងស្ថាប័ន អង្គភាពថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់ក្រោមជាតិ ដោយសារតែវិបត្តិនៃជំងឺកូវីដ១៩។ នេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដែលបណ្តាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាននៅល្ងាចថ្ងៃទី២៣ ខែមេសានេះ។

ចំពោះពេលវេលាដែលក្រសួងស្ថាប័ន អង្គភាពថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់ក្រោមជាតិ អាចជ្រើសរើសក្របខណ្ឌថ្មី សម្រាប់ឆ្នាំ២០២០ ឡើងវិញ ក្រសួងមុខងារសាធារណៈនឹងជូនដំណឹងនៅពេលក្រោយ៕

សូមអានសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានទាំងស្រុង៖

Leave a Reply

Your email address will not be published.