វិធីធ្វើដំណាប់សំបកក្រូចថ្លុង!!!

#វិធីធ្វើដំណាប់សំបកក្រូចថ្លុង

ចែកគ្នាចេះរៀនធ្វើផង!

* គ្រឿងផ្សំ៖

– សំបកក្រូចថ្លុង

– ស្ករស

– ទឹកកំបារស ក្រូចឆ្មារ។

* វិធីធ្វើ៖

– សំបកក្រូចថ្លុង ចិតយកសំបកក្រៅចេញ យកតែសំបកស ឆ្លាក់ជាក្បាច់ទៅតាមការចេះ

– ត្រាំវាក្នុងទឹកកំបោរសថ្លារយៈពេល៣០នាទី ទើបស្រង់វាឲ្យសោះទឹក រួចដាកត្រាំក្នុងទឹកក្រូចឆ្មារ៥នាទីឲ្យទន់

– បន្ទាប់មកត្រាំនិងទឹកស្អាតកន្លះម៉ោងផ្លាស់ទឹកបីដងទើបពួតអោយស្រស់ទឹក

– ដាំទឹកស្ករសបរិមាណអាចលិចសំបកក្រូចបាន រំងាស់អោយឡើងជើងអង្ក្រងបន្តិច ដាក់សំបកក្រូច រំងាស់អោយស្ងួតដាច់ ទឹកទើបដាក់ចុះ។

នៅពេលវាត្រជាក់យើងអាដាក់វាក្នុងក្រឡ រក្សាទុកនៅកន្លែងមានអនាម័យ ស្ងួត និងត្រជាក់។

Leave a Reply

Your email address will not be published.