អ្នកស្រុកថាគាត់រស់នៅក្នុងរន្ធកណ្តុរ តែចូលទៅដល់ក្នុងមិននឹកស្មានថាអស្ចារ្យបែបនេះសោះ!

បុរសចំណាស់ម្នាក់បានចំណាយពេលស្ទើរតែមួយជីវីតរបស់គាត់ ទៅលើការងារសិល្បះ ហើយបានបោះបង់​ចោស​​អ្វីទំាងអស់ រស់ក្នុងជីវីភាពបែបជនបទអស់រយៈពេលជិត ២០ឆ្នំា។ដែលអ្នករាល់គ្នា​នៅក្នុងភូមិផងរបងថាគាត់ជាមនុស្សឆ្កួត ចុងក្រោយ​គាត់អាចផ្លាស់ប្តូរគំនិតរបស់អ្នកភូមិបាន។

តាមរយៈស្នាដៃសិល្បះរបស់គាត់ រស់នៅក្នុង “រន្ធ Hobbit” ដែលជាផ្ទះដ៏តូចមួយដែលគាត់បាន​សាងសង់​នៅក្នុងដី​ សូមកុំចំអកមើលងាយឬវិនិច្ឆ័យ​ទៅលើរូងដែលគាត់រស់នៅអី បើអ្នកមិនទាន់បានឃើញទិដ្ឋភាពនៅខាង​ក្នុងនោះ ព្រោះផ្ទះនេះពិតជាអស្ចារ្យមែនទែន។ទ្វារតូចដែលអ្នកឃើញនៅទីនេះ?ទិដ្ឋភាពនៅខាង​ក្នុងនោះបានរៀបចំបានយ៉ាងស្អាតមានរបៀបរៀបរយ និងមានសណ្តាប់ឆ្នាប់។ខាងក្រោមជារូបភាពខាងក្នុងនិងខាងក្រៅផ្ទះរបស់គាត់៖

ប្រភព៖បរទេស

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *