មិនដែលដឹងសោះ!!! វិធីនេះក៏អាចដេញមូសបានដែរ

+សំភារត្រូវមាន៖
-ទឹកខ្ពុល ១ដប

-ស្លឹកគ្រៃ ៤-៥ដើម
-ដបសំរាប់បាញ់

+វិធីធ្វើ៖
-ដំបូងយកស្លឹកគ្រៃហានជាបំណែកតូចៗ ដោយប្រើទាំងដើម និងស្លឹក
-បន្ទាប់យកវាដាក់ចូលដបទឹកខ្ពុលមាត់ ដោយបិទគម្របឲ្យជិតទុករយៈពេល ៧ថ្ងៃ

-ប្រើវាដោយចាក់ទឹកថ្នាំចូលក្នុងដបសំរាប់បាញ់
-បាញ់នៅកន្លែងដែលអ្នកសង្កេតឃើញថាមានមូសច្រើន
សម្រួលអត្ថបទ៖ អ៊ាង សុផល្លែត

សូមរក្សាទម្រង់អត្ថបទរបស់ខ្ញុំរាល់ប្រភពដែលយកទៅចែកចាយបន្ត។
ប្រភពពី លោកពូ អ៊ាង សុផល្លែត

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *