អាណិតណាស់!!! ព្រឹកមករៀន ល្ងាចទៅរាវលៀស ម្ដាយទើបនឹងស្លាប់ទៀត នៅជាមួយជីតាក្រខ្សត់ណាស់…

ពិតជាគួរឲ្យអាណិតកុមាររូបនេះខ្លាំងណាស់ ព្រឹកឡើង កុមារម្នាក់នេះ បានយួរលៀសមកឲ្យខ្ញុំមួយថង់ រួចក៏សួរទៅកាន់កុមារ អាត រតនៈ អាយុ១២ឆ្នាំ រៀនថ្នាក់ទី៣ ហើយម្ដាយទើបនឹងស្លាប់ទៀត ដោយសារពិសារច្រើនពេក បណ្ដាលឲ្យកុមារកំសត់ ត្រូវរស់ជាមួយជីតា ព្រឹកឡើងមករៀន ល្ងាចទៅរាវលៀស សង្ឃឹមថាសប្បុរសជនជួយកុមារនេះផងជាកាតាប ប៊ិច សៀវភៅ អង្ករ…ពីព្រោះកុមារម្នាក់នេះមករៀនមិនដែលឈប់ទេ។ នេះជាលេខទូរស័ព្ទសម្រាប់ការទាក់ទង ០៨៦ ៦០ ៦០ ៧៤។ប្រភពពី ហ្វេសប៊ុក

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *