ក្រសួងសុខាភិបាលរកឃើញអ្នកផ្ទុកCovid-19 ថ្មីចំនួន៩នាក់បន្ថែមទៀត

នៅមុខនេះបន្ដិចក្រសួងសុខាភិបាលបានឲ្យដឹងថា មានមនុស្សចំនួន៩ បន្ថែមទៀតបានរកឃើញមានផ្ទុកCovid-19។ ដោយក្នុងនោះមាន៦នាក់ជាបុរសជនជាតិខ្មែរឥស្លាម ដែលត្រឡប់មកពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ី និង៣នាក់ទៀតជាបុរសជនជាតិម៉ាឡេស៊ីផ្ទាល់តែម្ដង។ ព័ត៌មានលំអិតសូមអានសេចក្ដីជូនព័ត៌មានខាងក្រោមរបស់ក្រសួង។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *