កូនប្រុសនាយ ចយ កាន់តែធំកាន់តែគួរអោយស្រលាញ់ ឯមុខវិញឡើងខ្យូតតែម្តង!!!

កន្លងមកហ៊្វេនៗមានការព្រួយបារម្ភជំនួសខ្លាចកូនកើតមកមានមុខមាត់ដូចនាយ ចយ តែផ្ទុយស្រឡះដោយកូនប្រុសរបស់នាយ កាត់ទៅរកម្តាយមុខឡើងខ្យូតគួរអោយស្រលាញ់។ យ៉ាងណាមិញដោយសារតែកូនរបស់លោក កើតមក មានមុខមាត់ គួរឲ្យ

ស្រលាញ់ណាស់ ហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះ ពេលរូបគេ កាន់តែធំ កាន់តែប្រែមុខផ្សេង ដែលធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នា ពិតជាភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំង ជាមួយនឹងរឿងនេះ ហើយក៏អាចបង្ហាញថា គ្រប់យ៉ាង កុំប្រើការសន្និដ្ឋានជាត្រីមុខ បើមិនទាន់បានឃើញ ត្រូវមើលភាពជាក់ស្តែង មុននឹងវិភាគរឿងមួយណានោះ៕

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *