សូមគាំទ្រផលិតផលក្នុងស្រុកយើងផងបងប្អូន!!! ពូកែនាំចូលខ្ទឹមពីក្រៅពេក ដាំខ្លួនឯងម្ដងនៅកំពង់ធំ

ប្រទេសកម្ពុជាយើង មានតម្រូវការនាំបន្លែជាច្រើន ក្នុងមួយថ្ងៃ ដោយមូលហេតុនេះហើយ ទើបធ្វើឲ្យម្ចាស់គណនីហ្វេសប៊ុក Nhoeun Chan Reth បានលើកឡើងថា «ពូកែនាំចូលខ្ទឹមពីក្រៅពេក ដាំខ្ទឹមអោយខ្មាស់គេម្ដងមើល… កំពង់ធំយើងហ្នឹង ដាក់ដាំហើយណា មិនយូរទេ យើងនឹងមានផលិតផលក្នុងស្រុកកាន់តែច្រើន ជឿថាខ្មែរធ្វើបាន… #AGRO Nature»។ហើយវាជាដំណឹងល្អមួយសម្រាប់បងប្អូនពលរដ្ឋខ្មែរ ដែលតែងតែចូលគាំទ្រផលិតផលកសិករខ្មែរ។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *