ចង់ធ្វើញ៉ាំដោយខ្លួនឯង ហើយមិនចេះធ្វើ អស់បារម្ភទៀតហើយ!!!

របៀបធ្វើនំដំឡូងអាំង គ្រឿងផ្សុំ៖_ដំឡូងមី_ដូងទុំស្ទេីរ_ល្ងរស_ស្ករស_អំបិល។វិធីធ្វើ៖ _មុនដំបូងត្រូវយកដំឡូងដែលបកសម្បករួច​​ លាងទឹកអោយស្អាត។_យកវាទៅស្ងោរដាក់អំបិលបន្តចកុំអោយឆ្អិន​​​​​។_បន្ទាប់មកយកវាទៅបុក​​​​​​​​​​ រួចហេីយលាយជាមួយដូង ល្ងរស និង ស្ករ​​ ច្របល់គ្នាអោយសព្វ។_បន្ទាប់មកទៀតយើងយកវាពូតជាដុំមូលស្អាត។_ជាចុងក្រោយយកវាទៅអាំងនៅលើភ្លើងក្រោមកំដៅល្មម ប្រភព៖ឆ្ងាញ់ជាប់ចិត្ត។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *