របៀបចំហ៊ុយខួជ្រូក ខួរគោអោយឆ្ងាញ់ពិសារ!!!

គ្រឿងផ្សំ៖
_ខួជ្រូក រឺខួគោ

_ផ្សិតម្ជុល
_ការ៉ុត

_ជីវ៉ាន់ស៊ុយ
_ស្លឹកខ្ទឹម

_ម្រេច
_ខ្ទឹមស

_ស្លឹកក្រូច
_ខ្ញី
_ដុំស៊ុបខ្នរ

_ស្ករស
_អំបិល។

វិធីធ្វើ៖
ដាក់គ្រឿងផ្សំទាំងអស់ចូលគ្នា រួចយកទៅចំហុយឲ្យឆ្អិនជាការស្រេច។

ប្រភព៖Daily Food

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *