ហួសចិត្តមែនទែន! ដើមចេកដុះទម្លុះឥដ្ឋ

បុរសជនជាតិ​វៀតណាម​ម្នាក់​ បានបង្ហាញ​ពី​អារម្មណ៍​ងឿង​ឆ្ងល់​ជាខ្លាំង​ ក្រោយពី​បានប្រទះឃេីញ​នូវ​រឿង​ចម្លែកបែបនេះ​ ដែលដេីមចេកអាចដុះចេញមកទម្លុះ​ឥដ្ឋ​ការ៉ូ​​ ជាពិសេស​នោះ​គឺដុះចំកណ្តាល​ផ្ទះតែម្តង​ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បន្ទាប់មក​ បុរស​ខាងលេីនេះ​ ក៏បានបេីកឥដ្ឋមេីល​ ស្រាប់តែ​គាត់បាន​ប្រទះឃេីញ​យ៉ាង​ច្បាស់​ថាឬសគោលនៃដើមចេកនេះ​ ពិតជារឹងមាំយ៉ាងខ្លាំង​ អាចទម្លុះឥដ្ឋនេះបានផងដែរ។​ គួរបញ្ចាក់ដែរថា​ គាត់បានត្រឡប់ទៅស្រុកកំណេីត​ ក្រោយពី​សាលាវ៉ាកង​ និងបានត្រលប់មកផ្ទះនេះវិញ​ ពេលដែលសាលាចាប់ផ្តេីមចូលរៀន ក៏បានប្រទះឃេីញនៅ​រឿងដ៏ចម្លែកនេះតែម្តង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply

Your email address will not be published.