គល់ស្លឹកគ្រៃ និងស្លឹកតើយ!!! ជួយអ្នកកាត់បន្ថយជាតិខ្លាញ់ និងបង្ការជំងឺបមហារីកសុដន់

+គ្រឿងផ្សំ
-ដើមស្លឹកគ្រៃស្រស់ ៤-៥ ដើម

– ស្លឹកតើយស្រស់ ២-៣ សន្លឹក
-ទឹកស្អាត ២ លីត្រ

+វិធី
-ដំបូងយកគ្រឿងផ្សំទាំងពីរហានជាដុំតូចៗ

-ដាក់ស្ងោរវារយៈពេល១៥នាទី
-ផឺករៀងរាល់ព្រឹក

សម្រួលអត្ថបទ៖ អ៊ាង សុផល្លែត
សូមរក្សាទម្រង់អត្ថបទរបស់ខ្ញុំរាល់ប្រភពដែលយកទៅចែកចាយបន្ត។

ប្រភពពី លោកពូ​អ៊ាង សុផល្លែត

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *