សូមចូលរួមរំលែកទុក្ខផង!!! ស្ដ្រីគណិតវិទូដ៏ល្បីល្បាញរបស់អង្គការ NASA ទទួលមរណភាពក្នុងអាយុ ១០១ ឆ្នាំហើយ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យោងតាមសារព័ត៌មាន Businessinsider លោកស្រី Katherine Johnson ដែលជាគណិតវិទូម្នាក់ដ៏ល្បីល្បាញខ្លាំងបំផុត និងធ្លាប់បានជួយការងារ ក្នុងអង្គការ NASA ធំៗជាច្រើនកន្លងមក បានទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃច័ន្ទ ទី២៤ ខែកុម្ភៈ ក្នុងជន្មាយុ ១០១ ឆ្នាំ។លោក Jim Bridenstine ​អ្នកគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលអង្គការណាសា​បានប្រកាសសេចក្តី​ថ្លែងការណ៍មួយថា លោកស្រី Katherine Johnson បានចូលរួមយ៉ាងសស្រាក់ក្នុង ការពង្រីក ព្រំដែនអវកាស បោះជំហានមុនគេ ក្នុងការបង្ហាញផ្លូវទៅកាន់ស្ដ្រី និងមនុស្សទាំងឡាយ ឱ្យបានយល់ដឹងពីការស្វែងរកភពផ្សេងៗទូទាំងសកលលោក។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


លោកស្រី Katherine Johnson ក៏ក្លាយជាស្ត្រីដំបូងគេបង្អស់ នៅផ្នែកស្រាវជ្រាវ​ការហោះហើរដែលទទួលបានកិត្តិយស​ជាអ្នកនិពន្ធនៃរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវសម្រាប់ការងាររបស់លោកស្រីជាមួយលោក Ted Skopinski លើការរៀបរាប់លម្អិតអំពីសមីការដែល​ពិពណ៌នាអំពីអវកាសអវកាស។គួរឱ្យដឹងថា លោកស្រី Katherine Johnson​ បានចាប់ផ្តើមធ្វើការដំបូង ក្នុងនាមជា​ គណះកម្មាធិការប្រឹក្សាជាតិ​សម្រាប់អាកាសចរណ៍ (NACA) ក្នុងឆ្នាំ ១៩៥៣ ​នៅមន្ទីរពិសោធន៍មួយកន្លែង​ ។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


លោកស្រី ស្រីត្រូវបានគេចាត់ទុកជាវីរនារីសម្រាប់អង្គការណាសា និង​មនុស្សជាតិទាំងមូល។ ប្រាជ្ញាឆ្លាតវៃក្នុងផ្នែកគណិតវិទ្យារបស់លោកស្រី បានជួយកំណត់ទិសដៅ​នៃការហោះហើររបស់អាប៉ូឡូ ១១ ដែលបានចុះចត Neil Armstrong និង Buzz Aldrin នៅលើភព​ព្រះច័ន្ទក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំ ១៩៦៩ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply

Your email address will not be published.