ស្មៅទឹកដោះខ្លា!!! ជួយព្យាបាលដំបៅមាត់ កែអាការៈឈឺធ្មេញ

ផ្នែកប្រើប្រាស់៖
រុក្ខជាតិទាំងមូល។កបនឹងជម្ងឺ៖ រដូវមិនទៀង រាកមួល។
កម្រិតប្រើ៖ ស្ងួត៖ 3g-6g ស្ងោរទឹក១លីត្រផឹកសំរាប់១ថ្ងៃ។

ឯកសារយោង៖ រុក្ខជាតិឱសថកម្ពុជា ភាគ២ ស្មៅទឹកដោះខ្លាធំ ក៏មានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនទៀតដូចជា៖-ជួយបម្រុងកម្លាំង ជួយរក្សាធាតុ ជួយបន្ថយគ្រុនក្ដៅ កែពិស កែជំងឺគ្រុនចាញ់ កែហឺត ក្អក ។ជ័រ ជួយព្យាបាលដំបៅមាត់ ពងបែក ជួយកែអាការៈឈឺធ្មេញ។ជួយបង្កើនការចងចាំដល់មនុស្សវ័យចំណាស់ និងមានប្រយោជន៍ជាច្រើនទៀតចំពោះសុខភាព។

ប្រភពពី៖ លោកពូ អ៊ាង សុផល្លែត

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *