ព្យាបាលជំងឺលើសឈាម សំពាធសសៃឈាម ឬស្លាប់មួយចំហៀងខ្លួន!!!

វិធីដាំថ្នាំ៖ យកស្លឹកក្រូចសើចចាស់ៗ9សន្លឹក ដាំដាក់ទឹកបីកែវ រំងាស់យកតែមួយកែវហូបព្រឹកកន្លះកែវ ល្ងាចកន្លះកែវ ទុកអោយត្រជាក់ចាំពិសារ ពេលពិសារអស់ត្រូវដាក់ដាំស្លឹកថ្មីរហូត។

ឃើញផលនៅរយៈពេលបីថ្ងៃ ក្រោយពេលពិសារហើយ សូមពិនិត្យនឹងពិគ្រោះនឹងគ្រូពេទ្យឱ្យបានច្បាស់លាស់ ផង!ចែកបន្តដើម្បីបានបុណ្យទាំងអស់គ្នា។
ប្រភព៖ អ៊ាង សុផល្លែត

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *