អស់បារម្ភហើយ ចំពោះអ្នកមានបញ្ហាក្រលៀន!!!

ធាតុផ្សំ៖-ស្លឹកញចាស់-ផ្លៃព្នៅចិតជាបន្ទះស្តើងៗហាងអោយស្ងួតក្រៀម។

-របៀបធ្វើ៖ ថ្នាំនេះងាយទេដោយគ្រាន់តែយកស្លឹកញចាស់ ៧ ៨ស្លឹកនឹងផ្លែព្នៅដែលចិតជាបន្ទះស្ដើងៗហាលស្ងួតក្រៀមប្រមាណពី ៨ ១០ចំណិតយកមកស្ងោររួមគ្នាឲចេញពណ៍ដូចជាទឹកតែរួចពិសារជាប្រចាំអាចជាសះស្បើយបាន អាចនឹងត្រូវប្រើពេលវេលាយូរបន្តិចក្នុងការហូបថ្នាំចាប់ពី៣ខែឡើងទៅ។

អ្នកដែលមានបញ្ហានេះគួរតែសាកល្បងមើល អត្ថបទនេះខ្ញុំប្រែសម្រួលចេញពីភាសាថៃកាត់ៗយកតែប៉ុណ្ណោះគ្រាន់ជាប្រយោជន៍ដល់បងប្អូនរួមឈាមជ័រតែមួយនឹងបានជាកុសល្យផលបុណ្យកើតមានទាំងអស់គ្នា។បើខុសត្រូវដោយប្រការណាមួយរីករាយនឹងទទួលពាក្យរិះគន់និងកែលម្អ។

ប្រភព៖ ប្រទេសសូរិន-Surin Thai Slater

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *