ស្អាត!!! ប្តីប្រពន្ធជនជាតិបរទេសមួយគូរ ថតតែងក្នុងឈុតសំលៀកបំពាក់ប្រពៃណីខ្មែរ

ថ្មីៗនេះគេសង្កេតឃើញថា មានជនជាតិបរទេសជាច្រើន បានស្រលាញ់វប្បធម៌ខ្មែរ បានរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍គ្រងឈុតសំអាងការខ្មែរ ដែលបង្ហាញថាពួកគេពិតស្រលាញ់ ចូលចិត្តវប្បធម៌ប្រពៃណីខ្មែរ។ មិនត្រឹមតែប៉ុន្នោះ ក៏​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​មានការចែករំលែកនៅលើបណ្តាញសង្គមបង្ហាញនូវរូបភាពជាច្រើនសន្លឹកដែលប្តីប្រពន្ធជនជាតិបារាំងមួយគូ ថតតែងក្នុងឈុតសំលៀកបំពាក់បុរាណខ្មែរ។

បើយោងទៅតាមការបង្ហោះរបស់ផេក ផ្ទះកាហ្វេវប្បធម៌បានរៀបរាប់ថា៖​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ “បរទេសជនជាតិបារាំងគាត់ស្រលាញ់សំលៀកបំពាក់ប្រពៃណីខ្មែរហើយពួកគាត់គាំទ្រការផលិតរូបរបស់ក្រុម ថតរូបប្រចាំកាហ្វេវប្បធម៌ដែរ។ សូមស្វាគមន៍ដល់ភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិដែលមានបំណងថែរក្សាប្រពៃណីនិងការពារវប្បធម៌របស់យើងទាំងអស់គ្នា”។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *