អីយ៉ាម្យ៉ាងដែរ!!! មើលពីខាងក្រៅផ្ទះឈើធម្មតា ប៉ុន្តែបើមើលខាងក្នុង តុបតែងមិនធម្មតា

មានផ្ទះមួយ ដែលត្រូវ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​បានមហាជនអ្នកនិយមបណ្ដាញសង្គម មានការចែករំលែកតៗគ្នាជាហូរហែរ ដោយសារតែផ្ទះនោះ ជាផ្ទះឈើទេ មើលពីខាងក្រៅចាស់ ប៉ុន្តែបើក្រឡេកមើលខាងក្នុងវិញ ផ្ទះថ្មី ឫថ្មខ្លះមិនស្មើរទេ។

ដោយមានការរៀប​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ចំបានស្អាត ជាមួយនឹងការតុបតែង ដែលមើលទៅពិតជាគួរអោយចង់រស់នៅមែនទែន។ នេះពាក្យចាស់តែពោលថា “កុំវាយតម្លៃមនុស្សតែសំបកក្រៅ” ឬ “កុំវាយតម្លៃសៀវភៅតែសំបកក្រៅ” កុំឃើញគេភ្លាម វាយតម្លៃភ្លែត ត្រូវមើលអោយជាក់ច្បាស់សិន ចាំវាយតម្លៃតាមក្រោយ៕

Leave a Reply

Your email address will not be published.