ទីបំផុត!!!​ បុរសជនជាតិកូរ៉េ​ ដែលមកជួយខ្មែរ​ ហេីយត្រូវគេប្ដឹងដាក់គុក​ ត្រូវបានតុលាការសម្រេច​ឱ្យនៅ​ក្រៅឃុំ

ទឹក​ចិត្ត​ភរិយា​ រំភើប​ចិត្ត​ស្ទុះទៅអោបប្ដី​ និង​យំស្រក់​ទឹកភ្នែក​ក្រោយ​ទទួល​ដំណឹង​ថា​ ប្រធានក្រុម​ប្រឹក្សា​ជំនុំជម្រះ​ និង​ អគ្គព្រះរាជអាជ្ញា​ សាលាឧទ្ធរណ៍​ សម្រេច​អោយ​ប្ដី​បាននៅ​ក្រៅឃុំ​ ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​មានតែអ្នកធ្លាប់​ទទួល​រងនូវការឈឺចាប់ទេ​ ទេីបយល់ច្បាស់​អំពី​ អារម្មណ៍​មួយនេះ​។(​ រូប​ថត​នៅ​ សាលាឧទ្ធរណ៍​ ព្រឹក​ថ្ងៃ​ទី​ ៧​ កុម្ភៈ​ ២០២០​ )​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *