សូមឈប់!!! ដាក់បែបនោះទៀត ព្រោះប៉ះពាល់ដល់សុខភាពឆ្អឹងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ…

វាគឺជារឿងសាមញ្ញធម្មតាទៅហើយដែលមនុស្សប្រុសនិយមប្រើប្រាស់កាបូបលុយតាមខ្លួន។ អ្វីដែលរឹតតែសាមញ្ញទៅទៀតនោះគឺថារាល់ពេលដែលពួកគេប្រើប្រាស់កាបូបលុយ ពួកគេតែងតែដាក់វានៅហោប៉ៅខាងក្រោយរបស់ខ្លួន។ប៉ុន្តែតើអ្នកដឹងទេថា ការដាក់លុយនៅក្នុងហោប៉ៅខាងក្រោយរបស់ខ្លួនគឺជារឿងគ្រោះថ្នាក់មួយដែលអ្នកតែងតែមើលរំលង?

ហេតុផលដែលងាយយល់មួយគឺថា ការដាក់លុយនៅក្នុងហោប៉ៅក្រោយអាចនឹងធ្វើអោយលុយនោះបាត់បង់ទៅ ដោយការលូកហោប៉ៅជាដើម ប៉ុន្តែហេតុផលនេះមិនមែនជារឿងធ្ងន់ធ្ងរបំផុតឡើយ។រឿងដែលធ្ងន់ធ្ងរបំផុតនោះគឺថា វាអាចធ្វើអោយប៉ះពាល់ដល់ការវិវត្តន៍ឆ្អឹងខ្នងរបស់អ្នក។ គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា ជាទូទៅឆ្អឹងខ្នងរបស់យើងវិវត្តន៍ទៅបានល្អប្រសើររឺក៏អត់ គឺអាស្រ័យទៅលើសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នក។

បើកាលណាអ្នកធ្វើអ្វីមួយដែលធ្វើអោយប៉ះពាល់ដល់ការវិវត្តន៍របស់វា នោះឆ្អឹងខ្នងរបស់អ្នកនឹងវិវត្តន៍ទៅខុសប្រក្រតី ពោលគឺវាអាចធ្វើអោយមានបញ្ហាដូចជាជម្ងឺកោងខ្នង ឈឺសន្លាក់ជាដើម ហើយយូរៗទៅវានឹងធ្វើអោយប៉ះពាល់ដល់ចលនាប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នកផងដែរ។នៅពេលដែលអ្នកដាក់កាបូបលុយនៅក្នុងហោប៉ៅក្រោយរួចអ្នកអង្គុយនោះ ខ្លួន និងខ្នងអ្នកនឹងមានលក្ខណះវេរមកមួយចំហៀងទៀត ពោលគឺថាដោយសារតែគូទរបស់អ្នកមិនមានភាពស្នើគ្នានោះទេ។ ដូច្នេះការដែលអ្នករក្សាទម្លាប់ដាក់កាបូបលុយបែបនេះយូរៗទៅ វានឹងបង្កជាបញ្ហាវៀចឆ្អឹងខ្នងដល់អ្នកជាមិនខានឡើយ៕

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *