សូមជួយគាំទ្រកសិផលខ្មែរផង!!! ប៉េងប៉ោះ និងត្រប់វែង របស់កសិករក្នុងស្រុកក្រូចឆ្មារ

តាមរយៈមន្ទីរកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទខេត្តត្បូងឃ្មុំ បានបង្ហោះទាក់ទងនឹងកសិផល របស់អ្នកស្រុកក្រូចឆ្មារ ដូចជាប៉េងប៉ោះ និងត្រប់វែង ដែលមានផលល្អ និងមានបរិមាណផ្គត់ផ្គង់រហូតដល់ទៅ ១០ ទៅ ១៥ តោនក្នុងមួយថ្ងៃ។ សូមគោរពជូនដំណឹង ឯកឧត្តម លោកជំទាវ លោក លោកស្រី ត្រូវការទិញកសិផលរួមមាន ប៉េងប៉ោះ និងត្រប់វែង របស់កសិករក្នុងស្រុកក្រូចឆ្មារ ដែលមានបរិមាណផ្គត់ផ្គង់ ១០តោនទៅ១៥តោន ក្នុងមួយថ្ងៃ។

សូមទាក់ទងលេខទូរស័ព្ទ 088 9 40 60 74 ; 012 200 326 ; 096 805 2088។
ប្រភព៖ មន្ទីរកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទខេត្តត្បូងឃ្មុំ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *