សូមជួយគាំទ្របន្លែក្នុងស្រុក ឬដាំដុះដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់!!! ធម្មជាតិ បែបស្រុកស្រែ អ្នកយល់យ៉ាងណា សម្រាប់បន្លែធម្មជាតិ បែបនេះ

បន្លែ​ធម្មជាតិ គឺជា​តម្រូវ​ការចាំបាច់​របស់​អតិថិជន ពីព្រោះ បន្លែ​មាន​ជាតិគីមី​បាន​នឹង​កំពុង​ចរាចរណ៍​នៅលើ​ទីផ្សារ​កម្ពុជា ដែល​ធ្វើ​ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​សព្វថ្ងៃ​មានការ​ព្រួយបារម្ភ​ពី​បញ្ហា​សុខភាព ជាពិសេស​ស្ត្រី​មេផ្ទះ ដែល​ពួកគេ​ពិបាក​ស្វែងរក​បន្លែ ត្រី សាច់ បែប​ធម្មជាតិ នៅពេល​ពួកគេ​ទិញ​ម្ហូប​ម្តងៗ​។

បន្លែ​ធម្មជាតិ ដ្បិត​វា​មានតម្លៃ​ថ្លៃ​ជាង​បន្លែ​នៅលើ​ទីផ្សារ ពីព្រោះ​កសិករ​មិន​ប្រើ​ជាតិគីមី ដោយ​ប្រើតែ​ជីធម្មជាតិ ហើយ​ពួកគេ​ត្រូវ​ប្រើ​ពេលវេលា​យូរ​ក្នុង​ការប្រមូល​ផល។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *