ដុតអ្នក Single ពេកហើយ!!! វេទនាពេកហេីយ​ ឈឺក៏ម្នាក់ឯង​ ទៅណាក៏ម្នាក់ឯង

ប្រិយមិត្តពិតជាបានជ្រាបហើយថាជៀសពីជំងឺមិនបានទេ មិនតិចឬច្រើនព្រោះនេះជាច្បាប់ធម្មជាតិ យ៉ាងណាមិញយោងតាមគណនីយ្យមួយបានផុសអំពីជីវិតអ្នក Single ថា៖ សង្សារវាមិនអស្ចារ្យទេ​ តែ​ Single វាវេទនាពេកហេីយ​ ឈឺក៏ម្នាក់ឯង​ ទៅណាក៏ម្នាក់ឯង នេះសបញ្ចាក់ថាការដែលនៅម្នាក់ឯងគឺពិបាកចឹងជាពិសេសពេលឈឺតែម្តងមិនមានអ្នកមើលថែនិយាយរួមត្រូវមើលថែខ្លួនឯងតែម្នាក់ឯ ទំាងដៃកំពុងដាក់សឺរ៉ូមក៌ដោយ ថែមទំាងជិះទៅទិញអីញុំាម្នាក់ឯកាន់សឺរ៉ូមទៀត។

លើសពីនេះទៅទៀតនៅឆ្លៀតធ្វើការទៀតព្រោះមិនមានអ្នកជំនួសទេ ដោយសារតែម្នាក់ចឹងហើយ ដូចនេះគួរតែមានគ្នាទៅអ្នកទៅ Single ទើបមិនលំបាកដូចបុរសម្នាក់នេះ៕

Leave a Reply

Your email address will not be published.