បើគ្មានលុយទិញជី អាចសាកវិធីនេះបាន!! ទឹកជីសំបកចេកទុំ ជំនួយដំណាំឲ្យរាំងមាំ និងលូតលាស់បានលឿន

+សំភារត្រូវមាន
-សំបកចេកទុំ-សំបកពងមាន់-ទឹកស្អាត-ធុងជ័រសំរាប់ត្រាំ ១

+វិធីធ្វើ
-ដំបូងយកសំបកចេកមកចិតជាដុំតូចៗ រួចដាក់ចូលក្នុងធុងជ័រ
-បន្ទាប់ដាក់សំបកពង់មាន់ចូល ចាក់ទឹកចូលឲ្យលិចគ្រឿងផ្សំទាំង២
-គ្របគម្របធុងឲ្យជិតល្អរួចយកទៅដាក់ហាលថ្ងៃ៧ថ្ងៃ

+វិធីប្រើ
-ដួសទឹកជីស្រោចគល់ដំណាំរបស់អ្នករៀងរាល់ពេលល្ងាច

សម្រួលអត្ថបទ៖ អ៊ាង សុផល្លែត
សូមរក្សាទម្រង់អត្ថបទរបស់ខ្ញុំរាល់ប្រភពដែលយកទៅចែកចាយបន្ត។
ប្រភពពី លោកពូ អ៊ាង សុផល្លែត

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *