ល្អម្យ៉ាងដែរ!! កាលពីកន្លងទៅ មានមង្គលការមួយបានជួលស៊ីក្លូចំនួន ១១០ ដើម្បីដឹកភ្ញៀវហែជំនូន…

កាលពីពេលថ្មីៗនេះមានមង្គលការមួយនៅកោះពេជ្រ ដែលមានកូនកំលោះ ឈ្មោះ ធា សុចិត ( Thea sochet ) និង កូនក្រមុះឈ្មោះ លី ធា (Ly Thear) បានធ្វើឱ្យមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំង ដោយសារតែគូស្រកមួយគូនេះបានជួលស៊ីក្លូ ១១០ មកដឹកភ្ញៀវហែរជំនួន។

នេះអាចថាជាមង្គលការទីមួយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ថាបានដែរ ហើយការជួលស៊ីក្លូនកមដឹកភ្ញៀវហែរជំនួន នេះជាការរួមចំណែកមួយដើម្បីអភិរក្សស៊ីក្លូដែលជាកេរមតក តាំងពីសម័យអានិគមបារាំង ដែលឈានទៅរកការបាត់បង់នោះ។ប្រជាពលរដ្ឋដែលបានឃើញមង្គលការនេះសុទ្ធតែជូនពរគូស្វាមីភរិយាថ្មីទាំងពីរនាក់ ឱ្យយមានសុភមង្គល និង រកស៊ីមានបានជារៀងរហូត៕

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *