បើមិនបានជួយអីជួយតែស៊ែរក៏បាន!! បងប្រុសម្នាក់ ប្រកាសស្វែងរក លោកយាយកំសត់ម្នាក់ ដែលអង្គុយស្រក់ទឹកភ្នែក នៅក្នុងលូរ លោកនឹងផ្តល់កន្លែងស្នាក់និងអាហារដល់លោកយាយ…

សេចក្តីជូនដំណឹង÷ ខ្ញុំបាទ ផន ផល្លា ជាប្រធានមូលនិធិសប្បុរសធម៌នៃ គយក សូមប្រកាសរកលោកយាយដែលលូនចូលក្នុងលូរម្នាក់នេះផង មិនដឹងថា ស្ថានភាពរបស់គាត់យ៉ាងណានោះហើយទេ…. អ៊ីចឹងហើយ បើបងប្អូនណា បានដឹងអំពីដំណើររបស់គាត់ ឬមួយក៏បានប្រទះឃើញគាត់នៅកន្លែងណា សូមបងប្អូនមេត្តាទំនាក់ទំនងមកខ្ញុំផង ។

ដោយខ្ញុំមានបំណងចង់ជួយលោកយាយ ដោយផ្ដល់កន្លែងស្នាក់នៅឲ្យបានសមរម្យ មានម្ហូបអាហារគ្រប់គ្រាន់ និងថែទាំឱ្យល្អបំផុតរហូតដល់ដង្ហើមចុងក្រោយរបស់គាត់ផងដែរ ។ នេះជាលេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនងរបស់ខ្ញុំ 012 324711; 093 324711 ។ សូមអរគុណ​ អ្នកម្តាយអើយអ្នកម្តាយកំសត់ពេកហើយ”។

Leave a Reply

Your email address will not be published.