សូមប្រុងប្រយ័ត្នបងប្អូន!!! ក្រដាសប្រាក់ ៥ មុឺន​រៀល​មានក្រដាសខ្លែងក្លាយ ស៊ែរចែកគ្នាដឹងផង កុំ​ឲ្យ​យក​ប៉ះ​ក្រដាស​ប្រាក់​ក្លែងក្លាយ

តាម​គណនី Borin Sam បាន​ចែករំលែក​នៅ​វិធីសាស្រ្ត​ងាយៗ​ក្នុង​ការ​កត់សម្គាល់​ក្រដាស​ប្រាក់ ៥ មុឺន​រៀល​ក្លែងក្លាយ​និង​ពិត​ប្រាកដ ដោយភ្ជាប់ជាមួយអត្ថន័យថា៖ «សូមមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នជាមួយជនខិលខូចដែលចរាចរណ៏លុយក្លែងក្លាយ…!៚»៕ចង់ជ្រាបច្បាស់សូមទស្សនារូបភាពខាងក្រោម៖

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *